Lucrări realizate în anul 2012, COMUNA BALCANI

Nr. crt.

Investiţia

Descrierea pe scurt

1

Lucrări de renovare la Sala de Festivităţi Balcani

Lucrări interioare şi exterioare la căminul Balcani şi grupul sanitar de la cămin

2

Lucrări de protecţie a malurilor în punctul Trandafir - Coman

Montarea de gabioane şi saltele umplute cu piatră de râu în vederea protecţiei drumului Coman, pe o lungime de 28 m, în punctul Trandafir, sat Schitu Frumoasa

3

Balastare drumuri locale în comuna Balcani

Balastarea drumurilor săteşti din comună pe o lungime de 2.000 m

4

Decolmatare pârâu Ludaşi

Lucrări de decolmatare pe pârâul Valea Ludaşului, pe o lungime de 150 m

5

Lucrări de protecţie a malurilor în punctul Minodora - Schitu Frumoasa

Montarea de gabioane şi saltele umplute cu piatră de râu în vederea protecţiei drumului comunal, pe o lungime de 24 m, în punctul Minodora, sat Schitu Frumoasa

6

Lucrări de amenajare diguri în punctul Sicoe, sat Frumoasa

Lucrări de protejare a malurilor cu ţeavă, plasă de Buzău şi bolovani pe o lungime de 123 m, în punctul Sicoe, satul Frumoasa

7

Lucrări de protecţe a malurilor în punctul Coardă Ştefan, sat Frumoasa

Lucrări de protejare a malurilor cu ţeavă, plasă de Buzău şi bolovani pe o lungime de 97 m, în punctul Coardă Ştefan, satul Frumoasa

8

Montare balustradă la digul din punctul Sicoe, sat Frumoasa

Montarea unei balustrade metalice la digul din punctul Sicoe, sat Frumoasa

9

Lucrări de regularizare a pârâului în punctul Cantină, sat Frumoasa

Lucrări de protejare a malurilor cu ţeavă, plasă de Buzău şi bolovani pe o lungime de 93 m, în punctul Cantină, satul Frumoasa

10

Lucrări de reparatii bănci şi leagăne, reparaţii pod Ungureanu şi construire gard Capră

Lucrări de reparaţii la bănci şi leagăne din parcul Frumoasa şi părculeţele din comună, reparaţii la podul din punctul Ungureanu Vasile – Schitu Frumoasa şi construire gard în punctul Capră – sat Frumoasa

11

Lucrări de construire pereţi de protectie a malurilor în punctul Bortă Ion, sat Balcani

Lucrări de protejare a malurilor cu ţeavă, plasă de Buzău şi bolovani pe o lungime de 45 m, în punctul Bortă Ion, satul Balcani

12

Împrejmuire Sală de festivităţi Ludaşi

Împrejmuirea cu gard din plasă bordurată pe lungimea de 200 m la Sala de Festivităţi Ludaşi

13

Amenajare podeţ Olari, satul Frumoasa

Construirea unui podeţ din beton spre Biserica Ortodoxă Olari, sat Frumoasa

14

Placare şi tencuieli decorative la Biserica Balcani Marginea

Lucrări de placare cu marmură şi executare tencuieli la Biserica nouă Balcani Margînea

15

Renovare grup sanitar exterior la Primaria Balcani

Demolarea grupului sanitar exterior deteriorat din curtea Primăriei, construirea unui grup sanitar şi finisarea acestuia

16

Reparaţii poduri în punctele Petrea Dumitru și Năstase, sat Schitu Frumoasa

Reparaţia şi consolidarea podurilor din punctele Petrea Dumitru și Năstase, sat Schitu Frumoasa

17

Furnizare şi montare uşi şi ferestre la Anexa II Primărie

Completare cu uşi şi ferestre termopan la Anexa II Primărie

18

Reparaţii exterioare la Biserica Schitu Frumoasa

Reparaţii parţiale la tencuieli şi vopsitorii exterior la Biserica Schitu Frumoasa

19

Lucrări de protectie a malurilor în punctul Verdeş Sorin, sat Ludaşi

Lucrări de apărare a malurilor cu gabioane umplute cu bolovani, pe o lungime de 39 m, precum şi amenajarea unui podeţ, în punctul Verdeş Sorin, satul Ludaşi

20

Lucrări de apărare a malurilor în punctul Gînga, sat Schitu Frumoasa

Consolidarea piciorului (cu gabioane) de la podul din punctul Gînga, sat Schitu Frumoasa

21

Furnizare şi amenajare staţii de călători, amenajare fântâni şi modificare monument

Staţiile din punctele: Lulu – Schitu Frumoasa, Barna – Balcani și Năclad – Ludași, fântânile din punctele Pavel Vacariu – Frumoasa, Scânteie – Schitu Frumoasa, Ungureanu Neculai – Schitu Frumoasa şi Monumentul de la Biserica Catolică Frumoasa

22

Construire gard la grupul sanitar, reparaţii gard şi bănci în Parcul Frumoasa, şi lucrări diverse

Construire gard împrejmuitor din plasă bordurată la grupul sanitar din parcul Frumoasa şi reparaţii la bănci

23

Înstalaţie de alimentare cu apă şi canalizare la Sala de Festivităţi Ludaşi

Executarea instalaţiei de alimentare cu apă, a instalaţiei de canalizare şi lucrări exterioare şi interioare la grupul sanitar, Sala de Festivităţi Ludaşi.

24

Construire podeţe în punctele Lula şi Vlăescu

Construirea a două podeţe din beton în punctele Lula şi Vlăescu, sat Frumoasa

25

Furnizare şi montare tâmplărie termopan la Casa Praznicală Balcani

Montarea de uşi şi geamuri din termopan la Casa Praznicală Balcani Centru

26

Refacere pasaj pietonal în punctul Pod Frumoasa

Amenajarea unui pasaj pietonal metalic în punctul ”Pod Mare” din satul Frumoasa

27

Lucrări de extindere iluminat public în comuna Balcani

Extinderea reţelei de iluminat public în satele Ludaşi (strada Antohi), Frumoasa (pod – dig, Răţeni (pod factor şi Coman – Miron)

28

Livrare şi montare tâmplărie termopan la Biserica Frumoasa

Montare uşi şi ferestre din termopan la Casa Praznicală şi Biserica Ortodoxă Frumoasa

29

Forare şi tubare două fântâni de 5 şi 15 m

Săparea şi tubarea a două fântâni în sat Schitu Frumoasa

30

Furnizare şi montare marmură la troiţa –monument Ludaşi

Placarea cu marmură şi granit a troiţei de la intersecţia DJ 156 A cu Valea Ludaşului

31

Amenajare punte metalică în punctul Şcoala Schitu – Căsoasa

Construirea unei punţi pe schelet metalic, cu lungimea de 33 m, peste pârâul Căsoasa, în punctul Şcoala Schitu Frumoasa

32

Furnizare containere pentru peturi

Achiziționare a 10 containere metalice pentru colectarea pet-urilor.

33

Reparaţii porţi Piaţă şi completare staţii autobuz pe raza comunei

Reparaţii la porţile din Piaţa Frumoasa şi înlocuirea plăcilor deteriorate de policarbonat la staţiile din comună.

34

Amenajare scenă pentru spectacole şi placare foişor în Parcul Frumoasa

Construirea unei scene pentru spectacole şi placarea cu gresie a foişorului existent în parcul Frumoasa

35

Construire grup sanitar în Parcul Frumoasa

Construirea unui grup sanitar în parcul Frumoasa

36

Lucrări de extindere înstalatie termică la Primăria Balcani

Lucrări de extindere a înstalaţiei termice la birourile de la etajul Primăriei comunei Balcani

37

Lucrări de construire şi montare balustrade, furnizare uşi şi geamuri la Primăria Balcani

Montarea de balustrade la scări interior şi balcon exterior, completarea cu uşi şi ferestre şi alte lucrări de fînisare la Primăria Balcani

38

Amenajare drum trecere pietoni în punctul Capră – Şurini, sat Frumoasa

Amenajarea unui drum precum şi protejarea malului pârâului pe o lungime de 155 m în punctul Capră – Şurini, sat Frumoasa

Monitorul Oficial Local

Taxe si impozite online

Plătește taxele și impozitele prin serviciul 

www.ghiseul.ro

Ghiseul.ro